Quản Trị

Chiến lược kinh doanh của tổng công ty Sành Sứ Thủy Tinh Công Nghiệp

Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp và xây dựng

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cty In Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty May Hồ Gươm

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Cty Bánh Kẹo Hải Châu

Hoàn thiện công tác xây dựng tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại Cty Chế tạo điện cơ

Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Cty xây Lắp- phát triển nhà số 1

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Chi phí sx, giải pháp hạ thấp chi phí sx kinh doanh tai Cty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Cty Thương Mại - Tư Vấn và Đầu Tư

Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Bánh Kẹo Hải Châu

Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty Sông Đà 2

Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại công ty Cơ Khí Hà Nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây Dựng Cầu 75

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Cty Sản xuất-xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội

Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty Vật Liệu Nổ Công Nghiệp

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại tổng công ty Chè Việt Nam

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Điện Tử Sao Mai

Nâng cao khả năng cạnh tranh các mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Cơ Điện Trần Phú

Phương hướng và biện pháp tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho công ty bánh kẹo Hải Hà

Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ Doanh Nghiệp

Những biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn Hà Nội tại công ty Đầu Tư phát triẻn nhà số 2

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu,tại xí nghiệp sx đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thiết bị Machico

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại công ty Vật Tư Kỹ Thuật Ngân Hàng

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty dệt 10-10

Một số biện pháp thúc đẩy thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội

Cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sx ,và xuất khẩu tại công ty sx và xuất khẩu PROSIMEX

Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở xí nghiệp cơ điện - vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm

Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty May Chiến Thắng

Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005-2008

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Quản Trị"

Đăng nhận xét