Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Cùng mắc [G] võng trên rừng Trường [C] Sơn
Hai đứa [E7] ở hai đầu xa [Am] thẳm
Ðường ra [C] trận mùa này đẹp [G] lắm
Trường Sơn [Dm] Ðông nhớ Trường Sơn [Am] Tây.

Trường Sơn [Am] tây anh đi, thương [F] em, thương [Dm] em
Bên ấy mưa [C] nhiều, con đường gánh [Am] gạo
Muỗi bay rừng [Dm] già cho dài tay [F] áo
Hết rau [Am] rồi, em có lấy măng [E] không.

Còn Em [E7] thương bên tây anh mùa đông
Nước khe [G] cạn bướm bay lền [E7] đá
Biết lòng Anh say miền đất [G] lạ
Chắc em [E7] lo đường chắn bom [Am] thù

Anh lên [F] xe, trời đổ cơn [Dm] mưa
Cái gạt [C] nước xua tan nỗi [Em] nhớ
Em xuống [F] núi nắng về rực [Dm] rỡ
Cái nhành [G] cây gạt nỗi riêng [E7] tư.

Từ nơi [G] em đưa sang bên nơi [Em] anh
Những binh [G] đoàn nối nhau ra trận [Em] tuyến
Như tình [G] yêu nối lời vô [E7] tận
Ðông Trường Sơn, [Dm] nối tây Trường [Am] Sơn

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây"

Đăng nhận xét