Danh sách đồng hương Thanh Hưng

( Nikname: xathanhhung2008@yahoo.com Pass: 123456789)

TT

HỌ VÀ TÊN

SĐT

XÓM

01

Lê Nguyên Long

0912.352.277

Xóm 2

02

Lê Văn Lượng

0916.393.018

Xóm 2

03

Ngô Đức Công (Trị)

0906.254.258

Xóm 2

04

Ngô Văn Thành (Trị)

0974.577.767

Xóm 2

05

Lê Đắc Hậu (Quý)

0972.901.090

Xóm 2

06

Lê Đắc Phúc (Quý)

0983.668.912

Xóm 2

07

Lê Bảo Trung

0988.701.975

Xóm 2

08

Đặng Thị Mơ (Thiện)

0978.443.525

Xóm 2

09

Lê Anh Tú

0904.967.678

Xóm 2

10

Nguyễn Đình Vịnh (Bình)

0979.969.171

Xóm 4

11

Trần Văn Thanh (Nhật)

0199.989.02.32

Xóm 2

12

Nguyễn Đình Trường (Ngoạt)

0934.646.567

Xóm 2

13

.......................Trung (Trí)

0165.666.0962

Xóm 1

14

Phan Dịu Hiền (Trí)

0989.606.576

Xóm 2

15

Phan Đăng Đông (Chương)

0168.374.40.95

Xóm 1

16

Nguyễn Hữu Hòa (Thiệu)

0978.838.657

Xóm 2

17

Phan Thị Thành

0988.439.743

Xóm 6

18

................. Loan

0974.755.190

Xóm 6

19

..................Huyền (Quý)

0989.671.783

Xóm 8

20

Ngô Đức Lợi (Vịnh)

0165.848.28.13

Xóm 2

21

Lê Văn Hiền (Hợi)

0985.655.642

Xóm 1

22

Phan Đăng Đồng (Hoa)

0978.344.045

Xóm 1

23

Nguyễn Cảnh Bá (Bảo)

0974.395.849

Xóm 10

24

Mai Chí Công (Hậu)

0169.372.72.78

Xóm 2

25

Mai Thị Nga (Hậu)

0169.680.17.24

Xóm 2

26

Đinh Văn Quang (Soa)

0983.444.090

Xóm 2

27

.............Quang ( Phượng)

0167.686.26.10

Xóm 2

28

..........................Phú (Đức)

0977.395.088

Xóm 11

29

............................... Dung

0123.931.72.58

Xóm 8

30

........................Công (Quế)

0974.499.251

Xóm 1

31

..............................Chung

0123.680.51.51

Xóm 7

32

Nguyễn Thị Hợp (Tiến)

0978.972.719

Xóm 1

33

………………Đức (Hạnh)

0914.750.545

Xóm 6

34

……………..Quảng (Liệu)

0168.694.62.93

Xóm 6

35

………………..Mạnh (Hạ)

0935.795.288

Xóm 6

36

Lê Văn Long (Thắng)

0974.713.660

Xóm 9

37

.......................Thông (Tứ)

0903.577.000

Xóm 1

38

…………..…..Tân

0917.626.538

Xóm 10

39

Lê Toàn (Tân)

0973.038.130

Xóm 12

40

Lê Văn Thắng (Bốn)

0974.254.786

Xóm 12

41

Phạm Lợi (Tường)

0169.683.59.74

Xóm 6

42

........................Vui (Mỹ)

0122.331.58.82

Xóm 10

43

Nguyễn Cảnh Hưng

0383.505.762

Xóm 10

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Danh sách đồng hương Thanh Hưng"

Đăng nhận xét